Anders Ygeman vill att äldres isolering ska brytas med digitala verktyg

Idag meddelar Anders Ygeman och Infrastrukturdepartementet att de vill öka möjligheterna för äldre som är isolerade att hålla kontakten med hjälp av digitala verktyg.

Vi på DigiCare välkomnar förstås alla insatser för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen.

Med DigiCare Anhörigstöd förbättras kontakten mellan anhöriga, äldre och personal. Anhöriga och äldre bli mer delaktiga och informerade. Personal får ett enklare sätt att kommunicera och sparar tid.

Under Corona-epedemin får dessutom alla verksamheter inom vård och omsorg använda DigiCare Anhörigstöd helt gratis och utan förpliktelser, gäller hela våren och sommaren.

Från dagens pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet:

– Vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att hålla kontakten med våra nära och kära med hjälp av digitala verktyg, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Regeringen ger Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre inom äldreomsorgen och de som befinner sig i isolering, med anledning av den rådande pandemin.

Länk till hela pressmeddelandet från Infrastrukturdepartementet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/aldres-isolering-ska-brytas-med-digitala-verktyg/

Mer information om att använda DigiCare Anhörigstöd fritt: https://www.digicareapp.com/2020/03/17/aldreomsorgen-erbjuds-gratis-anhorigstod-i-corona-tider/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *