Seniorer och Anhöriga


Bli mer delaktig och informerad


 • Ökad delaktighet i seniorens dagliga liv
 • Underlättar kontakten med äldreomsorgen
 • Alla inblandade har tillgång till all relevant information på en plats
 • Lätt att boka och avboka hemtjänst, ledsagning m.m.
 • Enkelt att få hjälp med tilläggstjänster
 • Säker inloggning med Bankid
 • Fungerar både i mobilen och på surfplatta (iPhone/iPad och Android)

Personal och Utförare


Ökad kundnöjdhet och effektivare arbetssätt


DigiCare ger er som kommunal eller privat utförare en effektivare och förbättrad kommunikation med brukare och anhöriga, samtidigt som ni förenklar för dem att få tillgång till hjälp och stödtjänster som de har behov av.
Ni får mer fokus på omsorg och mindre på lappar, mail, telefonsamtal och möten. Tid och resurser utnyttjas på bästa sätt och anhöriga, brukare och personal får en enklare vardag. I slutändan bidrar detta till en ännu bättre och tryggare äldreomsorg.
DigiCare har en flexibel moduluppbyggnad där ni själva kan välja nivå på kommunikation och tjänster. Det gör att DigiCare kan användas både som ett rent informationsverktyg eller som ett komplett anhörig- och brukarstöd. Allt enkelt tillgängligt direkt i mobilen för er, senioren och anhöriga.


 • Ökad kundnöjdhet
 • Mer delaktiga och informerade anhöriga
 • Bättre arbetsmiljö för personalen

 • Nå ut bättre med information om tilläggstjänster och stödtjänster
 • Effektivisera tid och resurser
 • Bättre ekonomi med tilläggstjänster
 • Möjliggör för brukaren att bo hemma längre

Vad är DigiCare?


Image

DigiCare är en app som förenklar och förbättrar kontakten mellan anhöriga, seniorer och personal inom omsorg och därigenom ger ökad delaktighet, trygghet och kvalitet. 

Den ersätter inte det personliga mötet med senioren utan syftar tvärtom till att det ska bli större möjligheter till mer kvalitativ tid. 

Appen är användarvänlig och enkel och fungerar både i mobilen och på surfplatta (iPhone/iPad och Android) Inloggning sker enkelt och säkert med Bankid. För personal finns även ett webbgränssnitt. 

Anhöriga och senioren får tillgång till relevant information, kommunikationsvägar och tjänster. Utförare får ett effektivare arbetssätt, bättre ekonomi i verksamheten samt höjd servicenivå och kundnöjdhet. 

Genom sin moduluppbyggnad kan DigiCare användas antingen som ett rent informationsverktyg eller som ett komplett anhörig- och brukarstöd.


Prova nu!

Läs vidare om DigiCares olika funktioner på nästa sida

Funktioner


Flexibel moduluppbyggnad


DigiCare har en flexibel moduluppbyggnad där utföraren väljer vilka moduler som används. Nya funktioner kan enkelt läggas till i framtiden.


Nedanstående moduler/funktioner finns för närvarande.
Kontakta oss gärna om det är det någon modul du tycker saknas!

Individcentrerade

 • Planerade serviceinsatser
 • Om brukaren
 • Dagbok
 • Boka/avboka ledsagning
 • Apotekshämtning
 • Avboka hemtjänst
 • Meddelanden (flervägskommunikation)

Allmänna/grupp

 • Anslagstavla
 • Kalendarium/Aktuellt som händer
 • Nyhetsbrev
 • Matsedel med beställning
 • Stödtjänster och Tilläggstjänster


DigiCare App för Digitalt Anhörigstöd

Teknik


Säkerhet - Drift - Språk - Integration - Anpassningar


Bankid
Säkerhet
 • Påloggning med Bankid. Alternativ påloggningsmetod finns för personal som inte har personlig mobil
 • Allt data lagras i Sverige
 • Inget data lagras i mobilen, det innebär t.ex. att personal som inte längre arbetar med en brukare omedelbart mister all tillgång till information rörande brukaren 
 • Stöd för att hantera samtycken från brukare
Drift
 • DigiCare är en molntjänst eller SaaS (Software as a Service) - ni som utförare behöver ingen investering i hårdvara, installation eller drift, vi ser till att allt det tekniska fungerar!
Språk
 • Stöd för flera språk. Appen finns för närvarande på svenska och engelska men det är enkelt att lägga till ytterligare språk
Interoperabilitet och integration med andra system
 • DigiCare är förberett för integration med andra system, t.ex. verksamhetssystem eller planeringsystem
Anpassningar
 • Om så önskas kan DigiCare eller enskilda moduler anpassas för er verksamhet

Prova nu!


1. Ladda ner DigiCare gratis till din mobil från Apple App Store eller Google Play
2. Logga in enkelt och säkert med Bankid 
Fylla gärna i vår enkät när du provat en stund, så att vi bättre förstår vilka behov som finns

Kontakta oss om  du vill veta mer om DigiCare eller om du arbetar du inom omsorg och vill ha en demonstration

Vill du veta mer?


Fyll i din information nedan så återkommer vi till dig. Du kan också skicka epost till oss på [email protected]


Ska vi mejla eller ringa upp dig?

  Hur vill du bli kontaktad?

  Vi skyddar dina personuppgifter!
  Dina uppgifter används enbart för att ge dig information om omsorg från oss eller utförare. Du kan när som helst kontakta oss för att be oss radera dina uppgifter. Vår fullständiga policy för personuppgifter hittar du på www.digicareapp.se 
  Genom att registrera dig samtycker du till att vi (Nordic DigiCare AB) samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt ovan.


  Om företaget

  DigiCare är ett svenskt företag inom ehälsa och digitalisering.
  Vi vill ge ökad delaktighet, trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen genom att förenkla och förbättra kommunikationen mellan äldre, anhöriga och utförare. Vår app ger seniorer och anhöriga tillgång till relevant information, kommunikationsvägar och tjänster. Utförare får ett effektivare arbetssätt, ökade intäkter samt höjd servicenivå och kundnöjdhet. 
  DigiCare fungerar för både mobil och surfplatta och går att ladda ner från Google Play och Apple AppStore.

  Bolagsnamn: Nordic DigiCare AB 
  Organisationsnummer: 
  559151-2925


  DigiCare Smiley Logo

  Ökad delaktighet


  Underlättar kommunikationen

  Tillgång till all relevant information


  Lätt att boka och avboka

  Enkelt att få hjälp med tilläggstjänster


  Gladare anhöriga, senior och personal