Nu kan föreningar och grupper hålla slutna medlemsträffar i DigiCare Tillsammans

Nyhet: Träffar endast för medlemmar

Att kunna hålla slutna möten har varit en av de mest efterfrågade funktionerna i DigiCare Tillsammans. Nu kan föreningar och andra grupper ha träffar och online-möten som är öppna endast för medlemmar. Många, framför allt föreningar, har efterfrågat möjligheten att hålla träffar som endast deras medlemmar har tillgång till. Hittills har alla träffar varit öppna för alla i DigiCare Tillsammans. … Read More