Widget: Visa aktuella träffar på er hemsida

Nu kan ni enkelt visa kalendarium eller banner med aktuella träffar från DigiCare Tillsammans direkt på er organisations egna hemsida. Våra ”widgets” uppdateras automatiskt så att de alltid visar aktuell information och ni slipper arbetet att löpande uppdatera er hemsida. En enda rad html-kod är vad som behövs, det lägger du själv eller din webbmaster enkelt in, eller så kan … Read More

Ny modul: Dagrapporter / Veckorapporter till anhöriga

Tillsammans med Stockholms Stad har vi tagit fram en ny modul som vi kallar Dagrapporter. Den kan användas för att snabbt och enkelt, med hjälp av förval och kryssrutor, ge en återkoppling till anhöriga vad deras närstående gjort under dagen. Den nya modulen togs fram i samband med ett test vid en dagverksamhet för äldre med demens i Stockholms Stad. … Read More