Fast omsorgskontakt – ny modul i DigiCare Anhörigstöd

Hur arbetar ni med det lagstadgade kravet på fast omsorgskontakt? Nu finns en ny modul i DigiCare Anhörigstöd som tydliggör och hjälper till med kontakten mellan den fasta omsorgskontakten och brukaren eller anhöriga.

Modulen Fast omsorgskontakt kan användas inom hemtjänst, där det är lagstadgat (SoL 2001:453), eller andra verksamheter som t.ex. SÄBO, LSS eller vård, som vill erbjuda en ansvarig kontaktperson. Den nya modulen ingår i alla befintliga abonnemang och kan aktiveras av alla verksamheter som använder DigiCare Anhörigstöd.

  • I appen ser brukare/patient och anhöriga enkelt vem som är deras fasta omsorgskontakt
  • Personal som är fast omsorgskontakt kan enkelt att se sina egna brukare/patienter och eventuella olästa meddelanden

Inställningar som administratör kan göra kring fast omsorgskontakt:

  • Administratör anger vem av personalen som är en brukares eller patients fasta omsorgskontakt
  • Utöver namn på omsorgskontakten, kan även foto, adress, epost och/eller telefonnummer visas
  • Verksamhetens egen beskrivning av vad fast omsorgskontakt är och hur man kan få en, exempelvis ”Du som har hemtjänst har rätt till en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Prata med oss eller kontakta oss via Säkra meddelanden så hjälper vi dig. Du kan alltid vända dig till din fasta omsorgskontakt med frågor kring hur hemtjänsten fungerar eller om det är något du önskar ändra på eller vill ha hjälp.”
  • Modulen, liksom alla moduler i DigiCare Anhörigstöd, kan också döpas om till det som passar verksamheten, t.ex. Din kontaktperson.

Bakgrund och lagkrav

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen(2001:453) med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. 

Syftet med en fast omsorgskontakt är att tillgodose behov av kontinuitet, trygghet, individanpassad omsorg och samordning för den omsorgstagare som har hemtjänst. Det är centrala aspekter av god kvalitet i hemtjänsten.

Klicka här för att läsa mer om fast omsorgskontakt på Socialstyrelsens hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *