DigiCare Anhörigstöd versionshistorik: Nya funktioner och nyheter i appen

Då och då kommer det en uppdatering av DigiCare Anhörigstöd. Oftast kanske du inte ens märker det. Här kan du se vad som är nytt i respektive version.

Om du inte har ändrat någon inställning så är de flesta smartphones och surfplattor inställda för att automatiskt installera nya versioner av de appar du har installerade. Har du inte automatiska uppdateringar påslaget, så måste du själv gå in i Apple App Store eller Google Play och uppdatera appen.

Denna artikel visar versionshistoriken för DigiCare Anhörigstöd. Klicka här för versionshistoriken för DigiCare Tillsammans.

Kontrollera vilken version av DigiCare Anhörigstöd du använder

Om du öppnar sidomenyn (eller ”hamburgermenyn” som den också kallas, eftersom man med lite god vilja kan tolka dess ikon med tre horisontella streck, som en hamburgare) så kan du se vilken version du har installerad.

Tryck på ikonen med de tre strecken (hamburgaren) högst upp i högra hörnet på DigiCare Anhörigstöd-appen så öppnas menyn. Tryck på menyalternativet ”Om”, överst i texten ser du vilken version av appen du använder.

Versionshistorik / Ändringar / Changelog

Version 1.15.2 – 12 okt. 2021

 • Fixade ett problem där det ibland inte gick att hitta BankID från Android

Version 1.15.1 – 21 aug. 2021

 • Ny modul: Kontaktinformation och Länkar
 • Några mindre förändringar och förbättringar

Version 1.15.0 – 27 maj 2021

 • Ny modul: Kontaktinformation och Länkar
 • Några mindre förändringar och förbättringar

Version 1.14.0 – 1 dec. 2020

 • Terminologi: Verksamheten kan nu själv välja att benämna brukare med sin egen term, t.ex. kund, hyresgäst, boende
 • Välj brukare: listan sorteras nu efter förnamn och sökfunktionen söker på både namn och adress
 • Förtydligat i appen att den heter DigiCare Anhörigstöd så att den inte förväxlas med vår andra app DigiCare Tillsammans (roligare vardag för seniorer)
 • Några mindre förändringar och förbättringar

Version 1.13.0 – 20 juli 2020

 • Bättre kvalitet på foton skickade i meddelanden
 • Möjlighet att se foton i meddelanden i fullskärm och zooma
 • Rättade ett problem där användaren inte fick något meddelande vid felaktig inmatning vid byte av lösenord
 • Mindre ändringar och förbättringar

Version 1.12.0 – 15 apr. 2020

 • Personal kan nu lägga in privata Dagboksinlägg direkt från appen
 • Påloggningsbilden för användarnamn och lösenord visas automatiskt om du aktiverat Kom ihåg mig
 • Menyvalen Byt brukare och Beställningshistorik döljs för användare där de inte är relevanta
 • Mindre förbättringar kring inmatning av ny Meddelanden
 • Mindre ändringar

Version 1.11.1 – 6 mars 2020

 • En mindre justering för hur personal kan göra nya inlägg i Dagboken

Version 1.11.0 – 2 mars 2020

 • Ny startskärm
 • Några mindre designändringar av färger och typsnitt

Version 1.10.2 – 19 feb. 2020

 • Fixade ett problem där Bankid-inloggning inte alltid accepterades och visade hemskärm utan moduler

Version 1.10.1 – 9 jan. 2020

 • Ingen beskrivning

Version 1.10.0 – 8 jan. 2020

 • Nya moduler: Interna Meddelanden och Intern Anslagstavla

Version 1.9.0 – 30 dec. 2019

 • Meddelanden: Förbättrat hur inmatningsfältet förändras vid långa meddelanden samt stöd för autocorrect och autocomplete
 • Förbättrat och ökat läsbarheten för text och rubriker
 • En intern förändring i appen som gör att vi i framtiden enklare kan göra nya och anpassade moduler

Version 1.8.0 – 17 okt. 2019

 • Stöd för iOS13
 • Fixade ett problem med pushnotiser
 • Mindre förändringar i användargränssnittet i modulen Meddelanden

Version 1.7.3 – 13 aug. 2019

 • Dagrapporter visar nu även historik
 • Tydligare knapp när personal ska skapa ny Dagrapport
 • Tydligare knapp när personal ska skapa nytt Dagboksinlägg

Version 1.7.2 – 4 juni 2019

 • Ändring av en inställning för Dagrapporter (Beta)

1.7.1 – 27 maj 2019

 • Foto är valfritt när personal skapar nytt Dagboksinlägg
 • Foton förhandsvisas i nya Dagboksinlägg

Version 1.7.0 – 17 maj 2019

 • Ny modul för Dagrapporter

Version 1.6.0 – 2 maj 2019

 • Vi har förbättrat läsbarehten i appen genom att ändra hur texten är justerad
 • Möjlighet för personal att uppdatera i Dagboken
 • Mindre ändringar och förbättringar

Version 1.5.0 – 2 okt. 2018

 • Nya användare kan nu registrera sig direkt i appen
 • Fixade ett problem med meddelanden i iOS 12

Version 1.4.3 – 24 sep. 2018

 • I den här versionen har vi gjort några mindre tekniska förändringar för att stödja iOS 12.

Version 1.4.0 – 11 juli 2018

 • Notifiering vid nytt meddelande. BankID som standardmetod för inloggning.

Version 1.3.0 – 30 apr. 2018

 • Säkerhetsuppdatering

Version 1.2.0 – 27 mars 2018

 • Åtgärdade ett problem med foton.

Version 1.1.0 – 16 mars 2018

 • Åtgärdade ett problem som kunde uppstå vid inloggning med Bankid

Version 1.0.0 – 15 mars 2018

 • Första versionen av DigiCare Anhörigstöd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *