Vad tycker anhöriga och personal om DigiCare?

Både anhöriga och personal gillar DigiCare Anhörigstöd enligt de enkätsvar som gavs vid utvärderingen av ett test i Stockholm Stad.

Testet omfattade ett demensboende samt dagverksamhet i Stockholms stad. Totalt deltog fem avdelningar under två testperioder om vardera sex veckor. Utöver enkäten genomfördes även gruppintervjuer som en del av utvärderingen.

Utvärderingen genomfördes i oktober 2019. Nedan presenteras ett urval av frågor och citat från enkäten.
Kontakta oss om du vill du veta mer om testet eller utvärderingen.

Vad tycker personalen?

  • 60% tycker att appen har förbättrat deras arbetssituation (33% tycker oförändrad)
  • 80% upplever förbättrad kontakt med anhöriga
  • 80% upplever förenklad kontakt med anhöriga
  • 48% uppger att de har sparat tid med appen (43% tycker oförändrat)

 ”Det är smidigt och det går snabbare kommunikationen mellan personal och anhöriga”  

”Det är jättelätt att nå anhöriga.”  

”Det är ett bra verktyg för att kommunicera med anhöriga. De känner sig trygga när de vet att sina närstående mår bra och när de har varit på något roligt.”  

”Ibland när man ringde till anhöriga så svarade dem inte alltid så man fick ringa ett antal gånger för att få kontakt, nu skriver man meddelande på appen och senare på eftermiddagen så har de svarat”  

”Jag tycker att det är bra för att den förbättrar kommunikationen med anhöriga”  

”Det är roligt och det enkel att använda. Och man har bättre kontakt med de anhöriga som bor inte i Stockholm.”  

”Att vi ska fortsätta med detta, mycket bra verktyg till personal och anhöriga”

Vad tycker de anhöriga?

  • 87% känner sig mer delaktiga
  • 87% tycker att appen har förenklat kommunikationen med äldreomsorgen
  • 87% tycker att appen har förbättrat kommunikationen med äldreomsorgen
  • 87% känner sig mer informerade

 ”Toppen! Lätt att kommunicera med personalen och få lite övrig info. Saknar lite mer närvaro av sjuksköterskan (önskemål)”

 ”Jag hade redan tidigare en bra dialog med personalen och kände mig informerad. Men appen är smidig och ett bra komplement!”

 ”Det har varit så himla bra, och trevligt också, att få meddelanden och foton. Det har känts som att jag kunnat se med egna ögon vad min mor har haft för sig. Kul att se vad hon gör och att hon också får vara med i olika aktiviteter. Det är annorlunda när jag kan se det på bild än när jag endast får det berättat för mig muntligt.”

2 Comments on “Vad tycker anhöriga och personal om DigiCare?”

  1. Hur gör man för att kunna läsa om sin närstående på demensboende? Pratar man med personalen på boendet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *