Nya moduler för internkommunikation inom personalgruppen

Tillsammans med Mölndals Stad har vi tagit fram två nya moduler till DigiCare Anhörigstöd. Modulerna togs fram inför ett test inom LSS och används för att möjliggöra kommunikation inom personalgruppen.

De nya modulerna är Intern Anslagstavla och Interna Meddelanden. Båda modulerna liknar de befintliga modulerna Anslagstavla respektive Meddelanden, men är alltså för att kommunicera internt enbart inom personalgruppen.

Båda modulerna kan användas antingen av samtlig personal eller så kan personalen delas in i mindre grupper, t.ex. avdelningar.

Intern Anslagstavla – används för att kunna anslå t.ex. dokument om nya rutiner eller annan allmän information till personalgruppen.

Interna Meddelanden – möjlighet för personalen att diskutera eller meddela sig med varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *