Utredningen ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” överlämnad till socialministern

Igår överlämnade särskilda utredaren Peter Larsson betänkandet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst” till socialminister Lena Hallengren, SOU 2020:14.

Vi på DigiCare är övertygade om att ett ökat fokus på anhöriga gynnar även brukare och personal.

I utredningen står det bland annat att läsa följande om anhöriga:

”[…] allt mer ansvar och vård sannolikt kommer att utföras av anhöriga […] välfärdsteknik ska understödja personer så att de kan bli mer självständiga och bo kvar hemma längre. Vi vill därför framhålla betydelsen av att kommuner tar hänsyn till behoven hos anhöriga i detta sammanhang. Det är också viktigt att anhörigas behov och önskemål beaktas och tillgodoses vid utveckling och användningen av välfärdsteknik.”

”Stöd till anhöriga behöver ges tidigt och under hela processen, då behoven varierar och förändras över tid. Stödet kan vara i form av utbildning, personligt stödsamtal eller stödgrupper för anhöriga. Alla dessa stödformer kan erbjudas via internet och modern teknik. Var tredje anhörig som besvarade enkäten i studien från Nka uppger att de skulle önska få stöd via modern teknik eller Internet (t.ex. webbinformation, videokonferens, grupper på Internet, gps-system), men det är endast knappt var tjugonde anhörig som fått det.”

”Det framgår av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen att socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar, hjälper eller stödjer en äldre, sjuk person eller en person med funktionsnedsättning. Det förebyggande anhörigstödet ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet (prop. 2008/09:82)”

Källa: SOU 2020:14, avsnitt 9.11.

Hela utredningen kan du läsa här

Regeringskansliets pressmeddelande kan du läsa här

DigiCare Anhörigstöd är en app som förbättrar kontakten mellan anhöriga, brukare och personal och ger bland annat tillgång till kommunala stödtjänster. Du kan ladda ner och prova den från Apple App Store eller Google Play.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *