Integritetspolicy DigiCare Tillsammans


Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av DigiCare Tillsammans (”Tjänsten”). Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?
Nordic DigiCare AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?
Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du loggar in och använder Tjänsten. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta namn, personnummer och annan information.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla Tjänstens funktion
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid utskick ex. i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick 
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av Tjänsten

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter omdet föreligger ett lagstadgat krav på lagring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna genom att kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss t.ex. med IT-tjänster, serverdrift, notifieringar, epost, analys, marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att dina personuppgifter som skickas till oss inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan överföring och skickas via en säker anslutning.

Hur använder vi cookies?
Tjänsten använder cookies för att hantera t.ex. inloggning och för statistik. Vi använder även tredjepartstjänster såsom Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få statistik över hur hur användare använder våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig
Nordic DigiCare AB
E-post: [email protected]

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 2022-06-01.