Tillgänglighet för DigiCare Tillsammans


Redogörelsen avser DigiCare Tillsammans version 2, offentliggjord juli 2022.

Nordic DigiCare AB står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur DigiCare Tillsammans uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här mobila applikationen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?
Om du behöver innehåll från applikationen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på [email protected]

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet
Den här mobila applikationen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända problem
Problem vid användning utan hörsel eller hörselnedsättning:
Det finns inte textning på direktsänt ljud (video)

Problem vid användning utan syn eller synnedsättning:
Innehåll kan vara direktsänd video där användare med synnedsättning endast kan tillgodogöra sig ljud

Hur vi har testat den mobila applikationen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av applikationen.

Senaste bedömningen gjordes juli 2022.